• Inici
  • QUÈ ÉS
  • EDICIÓ ACTUAL

EDICIÓ ACTUAL

Art i Escola 08 | Refugi | 2018-2019

ART I ESCOLA 08
REFUGI

Pel curs escolar 2018-19 Art i Escola proposa el tema El Refugi. Aquesta temàtica es pot treballar des de molts àmbits i aspectes diferents als centres educatius.

> Accés a la CONVOCATÒRIA AE08
-> Com es pot treballar aquesta temàtica? Alguns referents artístics

Calendari 2018-19
Inscripcions AE08
: Fins el dijous 27 de setembre

Jornada d'Obertura:
17 d'octubre a les 17.30 h a ACVic

Taller per a professorat "La mà càlida":
Novembre i desembre 2018

Tutories amb l'equip assessor i treball a les aules:
De novembre de 2018 a abril de 2019

Setmana del 12 de novembre* – 1a trobada dels grup de treball col·lectiu. Escola Andersen
*Durant aquesta setmana hi haurà les trobades de tots els grups, els horaris dependran del dia de la setmana en que tingui assignada la trobada el vostre grup de treball.

Setmana del 21 de gener – 2a trobada dels grup de treball col·lectiu: A ACVic (consultar horaris concrets de cada grup)

Setmana de l’11 de març – 3a trobada dels grup de treball col·lectiu: A ACVic (consultar horaris concrets de cada grup)

Presentacions d'alumnes: 19, 20 i 21 de març a la Universitat de Vic

Jornada professorat: 23 de març a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic

Tancament als centres educatius:
setmana de l'1 d'abril

Últim dia per entregar el material de documentació i expositiu: 9 d'abril

Exposició final:
Maig - Juliol 2019


QUÈ ÉS ART I ESCOLA?

ART i ESCOLA
és un programa que té com a fita promoure i posar en valor la presència de l’art a les escoles.

Està impulsat per ACVIC Centre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona, i hi col·laboren persones de les següents entitats i institucions: Cal Gras, el Col·legi d'Arquitectes, Delegació d'Osona, l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, l'Escola d'art de Torelló, ExAbrupto, Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament, H. Associació per a les Arts Contemporànies, Materials Educatius,Pakdart, la Universitat de Vic i persones a títol individual. Es desenvolupa conjuntament amb els centres d’educació infantil, primària i secundària que, cada curs, s’hi adhereixen.

És per tant una iniciativa que estableix una xarxa de col·laboracions entre diferents institucions que treballen des de l’àmbit de l’art i l'educació, conjuntament amb centres educatius.

Parteix de la premissa que l'educació és part de la producció cultural i que l'art, entès des de la seva multiplicitat de formes contemporànies, pot proporcionar diverses eines útils per revitalitzar accions educatives.

Les persones que formen part de l’equip de treball estan vinculades a les institucions impulsores, i s’encarreguen de definir les línies globals del programa, així com assessorar sobre els continguts i la metodologia a les escoles que s’hi adhereixen. A l'inici de cada curs es fa una convocatòria per a participar-hi.

ART i ESCOLA vol fomentar processos col·laboratius, conèixer el que s'està fent a les escoles en relació amb les arts, compartir-ho, contaminar els plantejaments i les metodologies entre els implicats, i portar a l'escola elements que formen part dels debats culturals actuals. En aquest cas les arts no són les manualitats, són un instrument articulador.

Objectius

• promoure i donar valor a la presència de l’art a l’escola.
• donar suport als docents per desenvolupar projectes transversals, mostrar i difondre els treballs que es realitzen a partir d’un eix temàtic comú.
• establir una xarxa de col·laboracions entre diferents entitats de l’àmbit de les arts i l’educació.
• compartir recursos, metodologies i mecanismes d’avaluació, mitjançant la relació entre pràctiques artístiques contemporànies i pedagogia.
• donar visibilitat als projectes i treballs que es realitzin en els centres educatius .

Temàtica, durada i estructura del projecte

En cada edició es proposa un tema prou ampli perquè es pugui treballar de forma interdisciplinària, des d’àmbits com les ciències socials, ciències naturals, educació visual i plàstica, tecnologia, matemàtiques, informàtica...

Es pot utilitzar qualsevol mitjà: vídeo, fotografia, pintura, dibuix, escultura, instal·lació, acció… i en relació també amb altres arts com publicitat i disseny, noves tecnologies de la imatge, cinema, arquitectura, teatre, etc.

Els temes de les diferents edicions d'Art i Escola han sigut l'entorn, el temps, la xarxa, la llum, el buit, el caos, el tabú. L'edició 2018-2019 treballarà entorn al Refugi.

Qui i com hi pot participar

A inicis del curs escolar s’obre la convocatòria; hi pot participar tot el personal docent d’educació infantil, primària i el professorat secundària. Es pot participar com a centre educatiu, a nivell de cicle o com a grup classe.

Període d'inscripció: Fins el 27 de setembre de 2018

> ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Per consultes sobre les inscripcions podeu contactar amb el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona.

Temporització

El professorat participant és qui decideix el temps de dedicació al projecte amb l’alumnat. La proposta ha de tenir una mínima durada per poder plantejar un treball coherent. El procés de treball ha d’incloure una metodologia, uns referents i un resultat final per mostrar-se.

Els projectes han d’estar acabats abans de Setmana Santa.

Assessorament

Es compta amb l’assessorament voluntari de persones relacionades amb les següents entitats:

ACVIC Centre d’Arts Contemporànies (AE01, AE02, AE03, AE04, AE05, AE06, AE07, AE08)
Cal Gras (AE06, AE07, AE08)
Col·legi d’Arquitectes. Delegació d'Osona (AE03, AE04, AE05, AE06, AE07, AE08)
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic (AE01, AE02, AE03, AE04, AE05, AE06, AE07, AE08)
Escola d’Arts Plàstiques de Torelló(AE01, AE02, AE03, AE04, AE06)
Exabrupto (AE05, AE06, AE07)
Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament – Departament d’educació artística (AE01, AE02, AE03, AE04, AE05, AE06)
H. Associació per a les Arts Contemporànies (AE04, AE05, AE06, AE07, AE08)
Idensitat (AE03, AE05)
La Farinera (AE01, AE02, AE03)
Materials Educatius (AE04, AE05, AE06, AE07)
Morir de Frío (AE04, AE05)
Pakdart
(AE03, AE04, AE05, AE06, AE07, AE08)
Universitat de Vic– Facultat d’Educació. Departament de didàctica de les arts i les ciències. (AE01, AE02, AE03, AE04, AE05, AE06, AE07, AE08)
Altres assessors a títol individual

Tasca de l’assessor

• Els assessors es reuniran periòdicament amb l’equip dels centres educatius. Faràn 3 tutories col·lectives.
• En funció de les necessitats de l’escola i si ho considera oportú, serà aquesta qui contacti amb l’assessor durant el procés per possibles consultes.
• Es tracta d’un assessorament de processos metodològics dirigits als professors no als alumnes.

Mostra del procés de treball

a) Espai de comunicació on els alumnes explicaran com han portat a terme el projecte.
b) Exposició del procés de treball i dels resultats a ACVic Centre d’Arts Contemporànies.
c) Jornada d’intercanvi entre el professorat participant, amb l’objectiu de conèixer i compartir diferent maneres de treballar, enriquint així la pràctica educativa.
d) la pàgina web d'Art i Escola inclou la documentació gràfica de cada projecte aportada per part dels centres educatius participants.


caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies