XARXES | 2013-2014

ESCOLA ESPILL. MANRESA

TEIXINT RELACIONS


Etapa educativa: Educació Infantil i Primària
Docents implicats:  Anna Rubiralta, Melé i Laura Bastardas
Assessorament: IDENSITAT. Laia Ramos
Alumnes que hi participen: Tota l'escola. 230 alumnes
Amb la col·laboració de: Pares i mares de l'escola

La paraula “xarxa” ens porta a pensar en diferents aspectes: una xarxa comunicativa, relacional, una connexió, un arbre genealògic, una xarxa de carreteres, uns teixits, mapes... Veiem com l’escola és una gran xarxa en la qual tots els qui en formem part, tant infants, pares, com mestres som un tot, un ecosistema complex i gran. Ens captiva la imatge de “vincle” que ens evoca la paraula xarxa.
Els vincles que es creen a dins l’escola i la xarxa que entre tots arribem a crear és molt important! A més, la idea de fils diversos i entreteixits ens porta a visualitzar una xarxa molt especial i particular: el teixit que fem a l’escola entre tots. I és d’aquesta manera com sorgeix l’esbós del nostre projecte de xarxa: TEIXINT RELACIONS.

Volem començar el projecte estirant el fil de la madeixa que anirà construint aquest tapís tan especial, i preguntem als pares què entenen ells per xarxa, tot convidant-los a portar diferents materials i imatges que els hagi suggerit aquesta paraula. A partir de tot el material que ens arriba, comencem l’aventura d’aquest teixit d’interrelacions a la classe amb els infants.

Entenent la xarxa com l’ecosistema d’escola (creació de vincles): pares-nens, interacció nens de diferents nivells, mestres-mestres, pares-pares, vam començar a construir entre tots un gran teixit de vivències plàstiques i comunicatives, d’edats diferents, entre infants i pares.

Vam crear un teixit gegant amb diferents idees de xarxa. Consisteix en una estructura metàl·lica formada per 20 quadrats de 80 cm per banda, units entre si, configurant un gran tapís plàstic.
Cada parella de classes ha compartit 4 quadrats amb una mateixa temàtica que crearan conjuntament.
Els pares tancaran el tapís amb una creació pròpia encaixant les paraules TEIXINT RELACIONS.

Per crear la xarxa ens vam organitzar agrupant-nos entre classes de Primària i d’Educació Infantil. Cada vincle..., una creació:

- Llar d’infants – 4t: Co-creant junts. L’art com a vincle
Confiança, joc, experimentació i gaudi
- P3 – 3r: La xarxa del cel
- P4-2n: L’espai
- P5 - 5è: Simbiosi de personatges de conte
- 1r - 6è: Teixint paraules boniques
- Pares-pares: Rètol del projecte “Teixint relacions”

“El TOT és més que la suma de les parts: és crear una xarxa de vincles connectats per fils invisibles.”

AE03 Espill 01
AE03 Espill 02
AE03 Espill 03
AE03 Espill 04
AE03 Espill 05
AE03 Espill 06
AE03 Espill 07
AE03 Espill 08
AE03 Espill 09
AE03 Espill 10
AE03 Espill 11
AE03 Espill 12
AE03 Espill 13
AE03 Espill 14
AE03 Espill 15
AE03 Espill 16
AE03 Espill 17
AE03 Espill 18
AE03 Espill 19
AE03 Espill 20
AE03 Espill 21
AE03 Espill 22
AE03 Espill 23
AE03 Espill 24
AE03 Espill 25
AE03 Espill 26
AE03 Espill 27
AE03 Espill 28
AE03 Espill 29
AE03 Espill 30
AE03 Espill 31
AE03 Espill 32
AE03 Espill 33
AE03 Espill 34
AE03 Espill 35
AE03 Espill 36
AE03 Espill 37
AE03 Espill 38
AE03 Espill 39
AE03 Espill 40
AE03 Espill 41
AE03 Espill 42
AE03 Espill 43
AE03 Espill 44
AE03 Espill 45
AE03 Espill 46
AE03 Espill 47
AE03 Espill 48
AE03 Espill 49
AE03 Espill 50
AE03 Espill 51
AE03 Espill 52
AE03 Espill 53
AE03 Espill 54
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies