XARXES | 2013-2014

ESCOLA Dr. JOAQUIM SALARICH. VIC

XARXES INVISIBLES


Etapa educativa: Educació Primària. 6è curs de Cicle Superior
Docents implicats: Anna Soler i Carme Vilaregut
Assessorament: Col·legi d’Arquitectes_Miquel Sitjà
Alumnes que hi participen: 39 alumnes
Amb la col·laboració de: Pintall

El nostre projecte s'emmarca en l'àmbit de les matemàtiques i treballa continguts curriculars d'espai, forma i color.

En l'ensenyament de les matemàtiques, el desenvolupament d'habilitats relacionades amb el reconeixement de l'espai més proper, l'aula, i les relacions que en ella s'hi poden establir, suposen un aprenentatge significatiu, sobre tot si es conceben des d'una vessant empírica, interdisciplinar i artística. En aquest projecte els alumnes han treballat aspectes i habilitats relacionades amb espai i mesura, la discriminació de materials, formes i colors, les transformacions geomètriques i la interpretació i representació de dades.

El treball mostra l'estudi de l'aula com a espai més proper a l'alumne i, concretament es centre en l'espai vital que cadascun d'ells disposa a la classe. A partir d'aquí l'aula, transformada en un geoplà, permet la localització de cada noi i noia i la construcció de figures geomètriques distintes basades en les relacions d'amistat o de treball. En un segon pas, els alumnes es transformen en circumferències de diversos colors i mides que fan encara més visible l'espai ocupat i l'espai compartit, emprant tota la gamma de colors del cercle cromàtic.

El resultat final mostra un joc de colors i formes fantàstic. El treball fa emergir les xarxes existents, invisibles a primera vista. També permet la reflexió posterior sobre la morfologia de l'aula i, les relacions humanes que s'hi generen

 
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 01
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 03
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 04
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 05
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 06
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 08
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 11
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 12
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 14
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 15
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 16
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 18
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 20
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 21
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 22
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 23
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 24
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 26
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 27
AE03 CEIP-Dr-Joaquim-Salarich 28
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies