Skip to main content

XARXES | 2013-2014

COL.LEGI ESCORIAL. VIC

LA XARXA


Etapa educativa: 4t curs d’Educació Secundària
Docents implicats: Rosa Campalans i Griells
Assessorament: Col·lègi d’Arquitectes – Pep Padrós
Alumnes que hi participen: 26 alumnes

Des de l'optativa de 4t d'ESO de Disseny, com a projecte final de trimestre, als alumnes se'ls proposa escollir el seu propi projecte sota dos condicionants: que estigui vinculat a l'Escorial o el seu entorn immediat, i al tema proposat pel projecte Art i Escola 03: LA XARXA

Durant les primeressessions de treball, els alumnes van estudiar la teoria i la història del disseny. Més endavant van treballar els codis del llenguatge visual (color, tipografia, composició, plans, recursos expressius...) per tal de ser aplicat posteriorment al projecte.

Després d'una pluja de idees, dividits per grups de treball van sortir temes tan diversos com:
- Les XARXES invisibles a la nostra aula de l’Escorial
- Les XARXES invisibles a l’entorn de l’Escorial (Plaça dels Màrtirs).
- L’Escorial com a XARXA en l’Educació Visual
- L’Escorial com a XARXA en l’Educació Musical
- L’Escorial com a XARXA en l’Educació Física
- L’Escorial com a XARXA en les XARXES socials.
- La XARXA comercial de l’entorn de l’Escorial.
- La XARXA de pescar a l’Escorial.
- Elements divulgatius sobre la pràctica artística de LA XARXA.

Cada grup de treball, durant tres hores setmanals al llarg del segon trimestre, va seguir la trajectòria segons el tema escollit servint-se d’un mètode. D’aquesta manera ha descobert i experimentat en el procés de Disseny: partint de la definició d’un problema real, passant per la recopilació i l’anàlisi de dades (enquestes, entrevistes, anàlisis…), per posteriorment ser creatius tot donant una solució estètica i coherent al problema amb la seva corresponent materialització.

AE03 escorial 4tESO 1
AE03 escorial 4tESO 10
AE03 escorial 4tESO 11
AE03 escorial 4tESO 12
AE03 escorial 4tESO 13
AE03 escorial 4tESO 14
AE03 escorial 4tESO 15
AE03 escorial 4tESO 16
AE03 escorial 4tESO 17
AE03 escorial 4tESO 18
AE03 escorial 4tESO 19
AE03 escorial 4tESO 2
AE03 escorial 4tESO 3
AE03 escorial 4tESO 4
AE03 escorial 4tESO 5
AE03 escorial 4tESO 6
AE03 escorial 4tESO 7
AE03 escorial 4tESO 8
AE03 escorial 4tESO 9
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies