TEMPS | 2012-2013

SI CALLDETENES, CALLDETENES |AE02

PROJECTE 2050

Etapa educativa: Educació Secundària

Tutoria: ACVic - Ramon Parramon i Bruna Dinarès

Docents implicats: Neus Larred (Visual i Plàstica), Eduard Abadias (Castellà), Joan Saguer (Tecnologia), Helena Rovira (Educació Física), Laura Cesari (Naturals), Marta López (Matemàtiques) i Pilar Juanola (Català)

Alumnes que hi participen: 55 alumnes de 2n d'ESO

Des d’Educació Visual i Plàstica es va proposar treballar el temps amb una hipotètica projecció a l’any 2050: com seran? com viuran? què pensaran? tindran fills? en què treballaran? on viuran? com evolucionaran els problemes mediambientals? i els energètics? Els alumnes han fet autoretrats imaginant-se com seran físicament en el futur i s’han enviat una carta a ells mateixos per obrir-la l’any 2050.

Durant la setmana del 18 al 22 de febrer molts dels professors de 2n treballarem aspectes i activitats per aprofundir en la definició d'aquest entorn i tot allò que el professorat pensa que pot contribuir a que el projecte sigui més complet i profitós. Es treballa des de les àrees de:

- Educació Visual i Plàstica:
El retrat / l'Autoretrat
La Ciència Ficció
- Llengua Catalana:
Comunicació epistolar
Descripció de personatges
- Llengua Castellana: Imaginar una autobiografia a l'any 2050
- Tecnologia: Possibles energies alternatives al petroli l'any 2050
- Socials: Evolució del vestuari (passat, present i futur)
- Educació física: La relativitat en la percepció del pas del temps segons el tipus d'activitat que es realitza.

AE02 calldetenes 01 br
AE02 calldetenes 02 br
AE02 calldetenes 03 br
AE02 calldetenes 04 br
AE02 calldetenes 05 br
AE02 calldetenes 06 br
AE02 calldetenes 07 br
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies