Skip to main content

INSTITUT MIQUEL MARTÍ I POL. RODA DE TER

AE07 InstitutRoda 09 brMETÀFORA
Etapa Educativa:
2n d’Educació Secundària
Docents implicats: M Rosa Terradellas i Laura Vilar
Assessorament:
Neus Larred, Juan Carlos Moreno i Monsita Rierola
Alumnes que hi participen:
96 alumnes

El projecte es defineix a partir de la proposta donada, El tabú, que vam decidir de ser treballada a través del llenguatge que ens podia oferir el dibuix científic: analític, precís, molt laboriós , que captés amb el màxim de fidelitat l’aparença de l’objecte. El dibuix científic   ha ofert la possibilitat de treballar el pas del temps d’un vegetals, veient el canvi de color, de textura, d’olor, de forma.

Aquests recursos van ser acompanyats de grans referents pictòrics com ara Donigan Cumming, David Nebreda, Hanna Wilke, Dane Schutz , Hiroshi Sugimoto, Klaus Pichler. D’aquesta manera, les matèries treballades han estat la història de l’art, el dibuix científic i el collage.

L’arrencada del projecte va ser amb la definició de Tabú. En el següent pas vam fer una pluja d’idees vinculant les diverses definicions amb diferents àmbits on fa acte de presència el tabú. Tema especialment complicat. Una de les propostes més generalitzada eren els tabús socials: la mort, el suïcidi, la decrepitud del cos, la malaltia,.. De seguida es va veure que treballaríem amb la Metàfora. Buscant expressió, vàrem trobar un exemple del treball de l’artista Klaus Pichler on treballa a partir de vegetals. Veiem com les verdures es passen i es podreixen, la certa semblança amb el pas del temps de la vida i la decrepitud del cos humà. Tot aquest procés es va començar a materialitzar damunt un suport d’un quadrat de 140 x 140 mm de cartolina, dibuixant les  seqüències de com anaven passant els dies de les verdures , com canviava el color, la textura, la forma, l’olor... ens ho vam mirar amb lupa. Al final quan la verdura ja no tenia l’aspecte del primer dia vam fer-ne un treball més interpretatiu i més expressiu. 

El següent objectiu va ser idear la manera com es presentava a l’exposició. Un cop realitzada tota la seqüència de com passava el temps de les verdures , calia ubicar tots els treballs i pensar vàries maneres d’exhibir-ho.  A partir de consultar construccions de llibres d’artista, vam acordar com fer la presentació del treball.  Els dibuixos científics agrupar-ho segons el fruit o la verdura i el treball més artístic un plegat. Tot  dins una caixa de fusta. L’espectador haurà de triar i buscar la metàfora.

AE07 InstitutRoda 01 br
AE07 InstitutRoda 02 br
AE07 InstitutRoda 03 br
AE07 InstitutRoda 04 br
AE07 InstitutRoda 05 br
AE07 InstitutRoda 06 br
AE07 InstitutRoda 07 br
AE07 InstitutRoda 08 br
AE07 InstitutRoda 09 br
AE07 InstitutRoda 10 br

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies