INSTITUT LA PLANA. VIC

AE07 InstitutLaPlana 03 brTRANSPARÈNCIES I OPACITATS. PINTURA ALS VIDRES
Etapa Educativa: 
4t d’Educació Secundària
Docents implicats: Josep Alemany Ylla
Assessorament: Paquita Clot, Marià Dinarès, Fina Padrós
Alumnes que hi participen:
35 alumnes.

El projecte comença a partir de veure els treball de l’artista Miquel Barceló als vidres de la Biblioteca Nacional de París. Es pretén que els alumnes realitzin una peça d’art mural als vidres del gimnàs a partir del tema Tabú.

Sessió 1. Què coneixem de la definició de Tabú?. Quins temes hi ha que són tabú a la nostra societat?. Treball individual de recerca i posterior posada en comú per grups taula i al final en grup classe. Concreció dels temes tabú a treballar.

Sessió 2. Recerca i tractament al llarg de la història de l’art dels temes tabú concretats a la primera sessió. Obtenció de referents artístics. Cada alumne els penja al seu blog i els comentem al grup classe.

Sessió 3. Anem a veure l’àmbit de la nostra actuació i fem una prova de pintura. Presentem la nostra acció artística i deixem escrita la paraula TABÚ als vidres.

Sessió 4 i 5. Realització d’esbossos per concretar les idees  de la part de mural i tema que correspon a cadascun dels alumnes. Utilitzem els referents artístics que hem treballat.

Sessió 6. Canvi d’escala de les propostes esbossades. Dibuix en paper de gran format que ens servirà de pauta a l’hora de pintar el mural als vidres.

Sessió 7 i 8. Escollim un dia en que disposem de dues hores seguides i anem a pintar el mural. Col·loquem els fulls de gran format per la cara exterior del vidre i pintem per la part interior. Utilitzem pintures tipus tempera de la marca Abacus. (es van fer diverses proves i és la pintura que té més opacitat i també la que es neteja amb més facilitat).

Dos alumnes s’encarreguen de fotografiar l’acció pictòrica. Ho fan des de dos punts de vista diferents i amb una càmera amb trípode i disparant cada 30 segons. Un altre alumne realitza fotos amb un mòbil.

Sessió 9. Posada en comú del treball, valoració de resultats. Preparació presentació del treball i realització de materials per què es puguin utilitzar en altres àrees.

AE07 InstitutLaPlana 01 br
AE07 InstitutLaPlana 02 br
AE07 InstitutLaPlana 03 br
AE07 InstitutLaPlana 04 br
AE07 InstitutLaPlana 05 br
AE07 InstitutLaPlana 06 br
AE07 InstitutLaPlana 07 br
AE07 InstitutLaPlana 08 br
AE07 InstitutLaPlana 09 br
AE07 InstitutLaPlana 10 br
AE07 InstitutLaPlana 11 br
AE07 InstitutLaPlana 12 br
AE07 InstitutLaPlana 13 br
AE07 InstitutLaPlana 14 br
AE07 InstitutLaPlana 15 br
AE07 InstitutLaPlana 16 br
AE07 InstitutLaPlana 17 br
AE07 InstitutLaPlana 18 br
AE07 InstitutLaPlana 19 br
AE07 InstitutLaPlana 20 br
AE07 InstitutLaPlana 21 br
AE07 InstitutLaPlana 22 br
AE07 InstitutLaPlana 23 br
AE07 InstitutLaPlana 24 br
AE07 InstitutLaPlana 25 br
AE07 InstitutLaPlana 26 br
AE07 InstitutLaPlana 27 br

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies