ESCOLA VEDRUNA ESCORIAL. VIC

AE07 Escorial 06 brTABÚS FLOTANTS
Etapa educativa: 4t d'Educació Secundària
Docents implicats: Rosa Campalans
Assessorament: Pep Padrós i Natàlia Gonzalo
Alumnes que hi participen: 20 alumnes

Es comença amb una cerca d'informació sobre el tema proposat i com a cada edició d’AE, ho adaptem a un espai de l'entorn proper a l'escola sobre el qual també investiguem. La condició és que han de treballar alhora que s'ho passin bé. A partir d'aquí ens organitzem per grups de treball de 3 o 4 alumnes i a partir d'una pluja d'idees pensen en quin format volen treballar i que volen comunicar, reivindicar, criticar a partir de l'art. Sempre en documentem per escrit i visualment el procés per tal de que al final cada grup de treball hagi confeccionat una memòria escrita a més de la seva acció, intervenció o obra plàstica.

Hem pogut comptar amb col·laboració o el treball de gent especialitzada amb el tema: el President del gremi d’adobers, el tecnòleg de l’aigua Marc Ordeix i amb la col·laboració de la Seila Fernández Arconada, artista resident a la ciutat de Vic. Tot seguit prenent el riu Méder com a nexe comú a tres espais propers: L’Atlàntida, Les Adoberies i La Pista, hem investigat a partir de diferents àrees sobre temes mediambientals (Limnologia), polítics, econòmics i socials (Socials) i artístics (Ed. Visual i Plàstica), per acabar fent un vídeo 360º (TIC).

Finalment els alumnes han intervingut artísticament a partir de l’art conceptual materialitzat en diferents escultures que ens parlen dels llocs i temes abans esmentats i que sobretot ens diuen sobre la inundabilitat dels diferents espais fent les obres flotants. 

AE07 Escorial 01 br
AE07 Escorial 02 br
AE07 Escorial 03 br
AE07 Escorial 04 br
AE07 Escorial 05 br
AE07 Escorial 06 br
AE07 Escorial 07 br
AE07 Escorial 08 br
AE07 Escorial 09 br
AE07 Escorial 10 br
AE07 Escorial 11 br
AE07 Escorial 12 br
AE07 Escorial 13 br
AE07 Escorial 14 br
AE07 Escorial 15 br
AE07 Escorial 16 br
AE07 Escorial 17 br
AE07 Escorial 18 br
AE07 Escorial 19 br
AE07 Escorial 20 br
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies