ESCOLA BRESSOL LA PITOTA. PRATS DE LLUÇANÈS

AE07 Pitota 08 brELS ESTEREOTIPS DE GÈNERE DES DE LA PRIMERA INFÀNCIA
Etapa educativa: 2 i 3 anys (últim curs de l’etapa 0-3)
Docents implicats: Mercè Riera i Glòria Almansa
Assessorament: Bruna Dinarès, Natàlia Gonzalo, Pep Padrós
Alumnes que hi participen: 18 alumnes

El sexisme i la violència de gènere comença en la primera infància i a través del joc i de les joguines. L’autor Kohlberg amb les teories cognitives han estat els referents pedagògics que ens han marcat al llarg del projecte en com adquireixen la identitat de gènere els infants i com mostren conductes sexualment estèreo-tipades. A partir d’aquí, ens vam plantejar els conceptes d’esquema de gènere i de guió de gènere, després de passar una primera enquesta individual a les famílies per obtenir un punt de partida sobre el tema.

Per una banda, l’esquema de gènere és quan l’infant influït per les diferències que veu en el seu entorn entre homes i dones, i gràcies a la seva tendència innata a organitzar mentalment la informació que rep dels sentits, adopta des de molt aviat l’esquema de “nena” o el de “nen”. A partir d’aquí els infants es fixen més en les qüestions de l’entorn que fan referencia al seu propi gènere i amb el temps van adaptant aquesta conducta a l’esquema. Algunes de les activitats desenvolupades per treballar indirectament l’esquema de gènere han estat pintar dibuixos predissenyats (una pilota i una nina), pintar amb el color rosa o pintar amb el color blau.

Per altra banda, el guió de gènere, es tracta d’una representació mental d’una activitat que sempre se sol fer de la mateixa manera. Fa referència a una representació mental d’una activitat habitual que se sol associar a un gènere i prou, que el nen o nena acaba adquirint aquest guió com un tot i imita a l’adult. Algunes de les activitats desenvolupades per treballar indirectament el guió de gènere han estat disfressar-nos i maquillar-nos, jugar amb nines i jugar amb cotxes.

També, s’han realitzat altres activitats no tant relacionades amb els esquemes mencionats, però que han estat útils per introduir els temes, copsar converses i apreciar actituds com per exemple, compartir joguines i roba personal de cada infant, realitzar lectures de contes per educar en la igualtat com Rosa caramel de l’editorial Kalandraka, entre altres.

Objectius:
- Conscienciar i promoure el joc igualitari entre els infants, per eradicar el sexisme i els estereotips de gènere introduït a través del joc en la infància.

- Promoure des del naixement l’interès i l’estímul de les diferents capacitats adequades a cada etapa de creixement d’una manera igualitària en els nens i les nenes.

- Mostrar models i exemples igualitaris en els continguts educatius.

- Que les famílies prenguin consciència dels valors sexistes que porten implícites les joguines i determinades actituds.

- Desenvolupar diferents rols per tal d’adquirir un ventall més ampli d’habilitats.

AE07 Pitota 01 br
AE07 Pitota 02 br
AE07 Pitota 03 br
AE07 Pitota 04 br
AE07 Pitota 05 br
AE07 Pitota 06 br
AE07 Pitota 07 br
AE07 Pitota 08 br
AE07 Pitota 09 br
AE07 Pitota 10 br
AE07 Pitota 11 br
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies