ESCOLA ANDERSEN. VIC

AE07 Andersen 02 brTABÚ?! PARLEM-NE...

Etapa educativa: Cicle Superior d’Educació Primària
Assessorament: Neus Larred, Juan Carlos Moreno i Montsita Rierola.
Docents implicats: Pili Canal, Dolors Fontarnau,Joan Ramon Puntí, David Castany, Elisabet Rosell i Marta Rovira
Alumnes que hi participen: 102

Davant la incertesa del mot tabú i dels possibles significats, hem descobert que hi ha temes dels quals és fàcil i còmode parlar i d'altres que s'amaguen.

Hem recollit vivències i opinions a partir del debat dels alumnes segons la mirada de cadascú: què pot ser, de què depèn, quins tabús poden haver-hi (en general, a l’escola, familiars, individuals, més propers a ells... ). I s’ha tingut en compte si el volen fer públic o preservar-lo en l’anonimat. A partir d’aquesta idea es planteja el producte final:

- Un mural en el que s’exposen cada un dels tabús. Cada tabú s’escriu en una plantilla de la mateixa mida. L’alumne tria la lletra i la seva mida, el color i la visibilitat. Cada tabú s’embolcalla per fer-ne un contenidor.

- Aquest embolcall varia segons l’elecció que ha fet l’alumne del material, la textura, el color i els possibles complements del sobre-contenidor. És, a partir d’aquests elements, que es pot deduir quin tipus de tabú, o bé quina decisió ha escollit cada alumne per transmetre el seu tabú. Així podem trobar un tabú dins un contenidor de paper de vidre o bé un altre de paper de seda, un opac, translúcid, transparent, amb colors freds o càlids…

- Cada un d’aquests elements han estat decidits pels alumnes segons el seu criteri i preferència de fer visible o públic el seu tabú o, per contra, si té la intenció d’amagar-lo.

- Cada alumne ha fet un petit projecte (tipus fitxa) del seu tabú i el seu corresponent embolcall, explicant perquè ha triat el material, el color, la textura… És en aquesta fase on les emocions i actituds prenen rellevància.

- El producte exposat és un mural amb 102 contenidors col·locats de manera lineal i precisa. L’acompanya una explicació del projecte i del seu procés.

- El projecte de cada alumne, les fitxes individuals, són el catàleg dels diferents tabús. S’exposen en forma de fitxer on l’espectador lliurement pot consultar cada fitxa i mostrar-se més proper o no al tabú.

- Paral·lelament s’ha fet un petit treball de recerca sobre la història de la paraula tabú, el seu significat i procedència i també altres maneres d’anomenar la paraula. També s’ha inclòs una lectura sobre el mite de Pandora i l’existència dels tabús al llarg dels temps.

AE07 Andersen 01 br
AE07 Andersen 02 br
AE07 Andersen 03 br
AE07 Andersen 04 br
AE07 Andersen 05 br
AE07 Andersen 06 br
AE07 Andersen 07 br
AE07 Andersen 08 br
AE07 Andersen 09 br
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies