EEE ESTEL. VIC

AE07 Estel 09 brEM VOLS FER UN PETÓ?

Etapa educativa: Educació Primària (de 9 a 12 anys)
Docents implicats: Rafael Peña Panduro, Rebeca Cozar Listan, Esther Crespi Rosell
Assessorament: Isa Basset, Núria Baranera i Jordi Lafon
Alumnes que hi participen: 10

Per tal de treballar els petons com a Tabú ens hem centrat en el conte Mare, de quin color són els petons? de Carla Pott i Elisenda Queralt, el qual tracta els colors dels petons amb la tipologia com poden ser aquests. Això ens ha servit per poder exemplificar diferents tipologies de petons i poder-les relacionar amb els colors.

Cada dia treballàvem un petó d’un color diferent, i el resultat material (un petó del color treballat) el guardàvem en una capsa de petons. L’objectiu és sortir al carrer per observar la reacció de les persones quan un nen o nena se li acosti per regalar-li o demanar-li un petó. Hem treballat aquest projecte principalment a les hores de plàstica (una hora a la setmana) i, per a la preparació de la presentació es varen utilitzar hores de lectura.

Els materials emprats han set varis durant tot el projecte, partint de suports físics com poden ser papers, cartolines, pantalles digitals o la taula de llum. També hem utilitzat pintures, colors de fusta, taronges, herbes del pati, xocolata i colorants per treballar els petons i crear mostres pròpies.

Veiem com l’Àrea de Visual i Plàstica hi apareix amb un gran pes durant tot el procés, l’enfocament que li hem donat ha estat centrada bàsicament en aquesta àrea perquè, per la tipologia d’infants que han participat, no hem cregut oportú complicar més el procés.

Per concloure aquesta síntesi, podem veure com el nostre treball té dues parts, una primera, on es fa tot el treball previ de lectura del conte, creació dels petons, treball dels colors, i una segona, on sortim al carrer a gravar i a veure si realment els petons i el tabú van lligats.

AE07 Estel 01 br
AE07 Estel 02 br
AE07 Estel 03 br
AE07 Estel 04 br
AE07 Estel 05 br
AE07 Estel 06 br
AE07 Estel 07 br
AE07 Estel 08 br
AE07 Estel 09 br
AE07 Estel 10 br
AE07 Estel 11 br
AE07 Estel 12 br
AE07 Estel 13 br
AE07 Estel 14 br
AE07 Estel 15 br
AE07 Estel 16 br
AE07 Estel 17 br
AE07 Estel 18 br
AE07 Estel 19 br
AE07 Estel 20 br
AE07 Estel 21 br
AE07 Estel 22 br
AE07 Estel 23 br
AE07 Estel 24 br

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies