Escola Guillem de Mont-rodon, Vic. 6è d’Educació Primària

guillem primaria 05

EL REFUGI DE LES EMOCIONS

6è d’Educació Primària 

Docents implicats: Marga Pou i Laia Vilamala
Assessorament: Jordi Lafon, Neus Larred i Juan Carlos Moreno
Alumnes que hi participen: 50 alumnes

Per encarar el treball d’Art i Escola d’aquest any, hem començat, en una primera fase, fent una activitat tipus avaluació inicial. Els alumnes tenien un full en blanc on hi podien expressar tot allò que els suggerís una paraula que tenien escrita al peu del full. Podien utilitzar qualsevol tècnica que tinguessin a mà (estripar, doblar, dibuixar, ratllar, escriure...). La consigna era que primer havien de llegir la paraula (EL REFUGI) i després actuar, amb un límit de temps.

A partir d’aquesta acció i amb la conseqüent generació de debats, opinions i dubtes, hem anat teixint una sèrie d’activitats encarades a crear un relat sobre què era per cada un de nosaltres un refugi, quan necessitàvem refugi, o també quan nosaltres podíem esdevenir refugi per els altres.

En una segona fase, agrupats en petits grups, han materialitzat la representació d’un d’aquest refugis que han anat sorgint: el refugi del silenci; el refugi de l’amistat; el refugi antinuclear; el refugi de muntanya; etc. S’han utilitzat tots tipus de materials que els ha proporcionat l’escola o que ells mateixos aportaven. 

Ja que han sorgit moltes creacions de mides considerables i, sabent que no podríem mostrar-les totes a l’exposició, s’ha proposat crear una peça comú a tots i que seria la que es presentaria com a mostra del treball.

Finalment, en una tercera fase del procés, que s’ha anat fent paral·lelament a la creació de les peces de petit grup, hem construït aquest refugi comú que té per títol “el refugi de les emocions”. Ha consistit en teixir, amb llanes de colors, un cub fet amb canyes. La consigna era que, a petites estones i de manera lliure, cadascú podia anar a teixir una estona el refugi comú. Ha esdevingut un “work in progres” molt engrescador ja que permetia un espai de relació i comunicació molt agradable i barrejava nens i nenes dels dos grups. 

guillem primaria 01
guillem primaria 02
guillem primaria 03
guillem primaria 04
guillem primaria 05
guillem primaria 06
guillem primaria 07
guillem primaria 08
guillem primaria 09
guillem primaria 10
guillem primaria 11
guillem primaria 12
guillem primaria 13
guillem primaria 14
guillem primaria 15

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies