ESCOLA DR. RAMON SURIÑACH I ESCOLA TOMÀS RAGUER, RIPOLL

ALEGRIA DE GATS

Centre educatiu: Escola d’Educació Especial Dr. Ramon Suriñach i Escola Tomàs Raguer
Població: Ripoll
Docents implicades: Núria Garcia Monzú / Gemma Rusiñol i Eva Salamó
Assessorament del projecte: Montsita Rierola, Sol Roca i Maite Palomo
Nivells educatius: Grups 2 i 3 d’Educació Especial i 6è d’Educació Primària
Alumnat que hi participa: 8 + 27 = 35

Descripció del projecte:

El nostre projecte, “Alegria de gats”, es centra en la cura dels animals, després d’haver fet una pluja d’idees amb propostes ben diverses relacionades, per exemple, amb les plantes medicinals, amb la cura del planeta, les xeringues…

Hi vam participar 27 alumnes de 6è de l’EEIP Tomàs Raguer de Ripoll i 8 alumnes del CEE Dr. Ramon Suriñach d’entre 14 i 20 anys. La diferència d’edat no va ser un obstacle per a la reflexió conjunta i la col·laboració i cooperació entre els membres dels diferents grups.

Vam treballar en 4 grups al voltant de la creació de 4 “estructures- joguines-casetes” per a gats després de visitar el refugi de gats de carrer del poble i conèixer millor les necessitats d’aquests animals.

Valorem especialment l’oportunitat que ha ofert el projecte per treballar conjuntament les dues escoles que, malgrat ser veïnes, ens coneixem poc. Facilita un millor coneixement i comunicació entre l’alumnat i l’establiment de relacions de col·laboració i cooperació entre ells i les docents que en formem part.

Finalment dir que poder comptar amb l’assessorament d’artistes durant tot el procés facilita la presa de decisions i dona seguretat i tranquil·litat a les docents implicades. La seva visita a les escoles ofereix a l’alumnat la possibilitat de comptar amb l’assessorament de persones més expertes.
AE11 Ripoll br 01
AE11 Ripoll br 02
AE11 Ripoll br 03
AE11 Ripoll br 04
AE11 Ripoll br 05
AE11 Ripoll br 06
AE11 Ripoll br 07
AE11 Ripoll br 08
AE11 Ripoll br 09
AE11 Ripoll br 10
AE11 Ripoll br 11
AE11 Ripoll br 12
AE11 Ripoll br 13
AE11 Ripoll br 14
AE11 Ripoll br 15
AE11 Ripoll br 16
AE11 Ripoll br 17
AE11 Ripoll br 18
AE11 Ripoll br 19
AE11 Ripoll br 20
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies