Institut de Gurb

REFLEXIÓ EN JOC
Institut de Gurb
Educació Secundària

Docents implicats: Núria Bover, Marta Capdevila, Aleix Crosa i Sheila Manchado
Assessorament: Bruna Dinarès, Marià Dinarès i Sandra Sardà
Alumnat que hi participa: 60

El projecte “Reflexió en joc” pretén aconseguir el redescobriment del concepte de joc entre l’alumnat de secundària. El joc és una plataforma que ens permet, per una banda, reflectir el món, en tant que el joc s’hi emmiralla i estableix un espai en què el context és la realitat compartida per l’alumnat i, per altra banda, ens ofereix la possibilitat de reflexionar-hi amb l’objectiu últim de poder canviar aquells aspectes del món en què vivim. Aquest reflex i aquesta reflexió, en última instància, s’aplica a la pròpia personalitat per tal d’aprofundir en l’autoconeixement.

Amb l’objectiu d’aconseguir convertir el joc en un instrument per contemplar la realitat i fer-ne una lectura crítica, vam iniciar el projecte fent un reflex simple de la realitat: com convertir-la en objecte de joc. En primer lloc, ens vam aproximar a aquesta possibilitat a través del llibre It Might Be an Apple, de Yoshitake Shinsuke. L’alumnat extreia un objecte d’una bossa opaca i l’havia de convertir en un objecte que permetés jugar-hi. Aquesta activitat ens va permetre debatre sobre què és el joc i quines característiques el defineixen.

En segon lloc, i per tal de criticar la realitat, l’alumnat va elaborar jocs de taula amb l’objectiu de criticar problemes socials d’actualitat. Els jocs que es van crear eren jocs clàssics: “memory”, escacs, bingo, oca… L’objectiu dels jocs i l’estètica, però, van ser modificats per a adaptar-se a aquesta necessitat de denúncia social.

En tercer i últim lloc, es va crear un joc de caselles gegant. Per tal d’aprofundir en l’autoconeixement, cada alumne va dissenyar una casella reversible que identificava aspectes remarcables de la pròpia personalitat.


> presentacions alumnatAE10 InsGurb 01
AE10 InsGurb 02
AE10 InsGurb 03
AE10 InsGurb 04
AE10 InsGurb 05
AE10 InsGurb 06
AE10 InsGurb 07
AE10 InsGurb 08
AE10 InsGurb 09
AE10 InsGurb 10

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies