Escola Dr. Joaquim Salarich, Vic

QUINA EMOCIÓ! JUGUEM?

Escola Dr. Joaquim Salarich, Vic
6è curs d’Educació Primària

Docents implicats: Núria Garolera Casadevall, Elena Jiménez Martín i Anna Soler Muxach
Assessorament: Tuti Cirera, Quique Giménez i Maite Palomo
Alumnat que hi participa: 18

Aquest projecte neix de la necessitat de treballar, per una banda, les dimensions personal, interpersonal i social que comprenen la competència de l’àmbit d’educació en valors , i per l’altra les competències de l’àmbit artístic, en concret l’expressió visual i plàstica. A partir de les emocions més bàsiques com l’alegria, la por, la tristesa i la ràbia, els alumnes han fet una sèrie d’activitats i dinàmiques que han donat lloc a poder-ne parlar i treballar.
Per realitzar aquest treball, s’introduïa cada emoció per separat i amb diferents recursos. S’explicava una història, es visualitzava un curtmetratge, s’escoltava una música o es verbalitzava un definició. D’aquest punt de partida eixien sentiments, vivències, situacions i inquietuds que ens portaven a poder-les identificar, comprendre, expressar i regular.
A partir d’aquí, vam començar amb el treball artístic relacionant cada emoció amb colors, materials i formes. Cada alumne va crear lliurement la seva pròpia obra d’art i en va compartir el significat amb la resta del grup. Una vegada realitzades totes les obres d’art vam decidir el tipus de joc que presentaríem com a producte final. Va sorgir la idea de fer un joc que relacionés l’atzar amb els sentiments que ens desprenien les obres d’art que havíem creat i diferents formes de representació. Per tant, de cada creació artística se’n va fer una postal dissenyada amb un programa de disseny , on hi constés el nom de l’emoció i el significat de la creació artística. Una vegada teníem totes les postals del joc, vam decidir elaborar una ruleta on hi haguessin les diferents opcions: representar, tornar a tirar, doble punt, definir, triar opció, guanyar punt i dibuixar.
A partir d’aquí vam decidir que jugaríem formant dos equips, escollint un moderador i .... A JUGAR!


> Presentació alumnat

AE10 salarich 01
AE10 salarich 02
AE10 salarich 03
AE10 salarich 04
AE10 salarich 05
AE10 salarich 06
AE10 salarich 07
AE10 salarich 08
AE10 salarich 09
AE10 salarich 10
AE10 salarich 11
AE10 salarich 12
AE10 salarich 13

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies