Institut Miquel Martí Pol, Roda de Ter

ins mmp roda ae09 04

FICCIÓ MITOLÒGICA. EL LENT MOVIMENT DELS ANIMALS CREATS

Institut Miquel Martí Pol, Roda de Ter
2n d’Educació Secundària

Docents implicats: M Rosa Terradellas Delgar
Assessorament: Marià Dinarès, David Oliva i Arnau Vernis
Alumnes que hi participen: 88

El projecte es defineix a partir de la proposta donada, FICCIÓ que vam decidir de ser treballada a través del llenguatge que ens podia oferir el dibuix i el cinema.

L’arrencada del projecte va ser amb la definició de Ficció. Després van buscar, mirar i comentar imatges del fotògraf Joan Fontcuberta.

Un altre dia van mirar dibuixos científics de diferents llibres naturalistes. Vam fer diferents jocs amb aquestes imatges.

Un d’aquests jocs va ser experimentar creant animals fantàstics i a continuació calcant sobre acetats amb retoladors permanents.

Els acetats ens van portar a les antigues màquines de projectar transparències.

Amb les transparències projectades i foto a fotos, els alumnes van crear un curt amb la tauleta

Els animalons fantàstics van perdre animació i s’hi va afegir una melodia que ha creat un efecte còmic.

Mentrestant altres alumnes van construir alguns dels animalons projectats amb cartró, filferro i diaris.

Per acabar, van fer un racó a l’institut on es poden veure les escultures i les diferents pel·lícules, on tothom pugui veure el que s’ha gaudit.

ins mmp roda ae09 01
ins mmp roda ae09 02
ins mmp roda ae09 03
ins mmp roda ae09 04
ins mmp roda ae09 05


Curtmetratges realitzats

Grup 1:Grup 2:Grup 3:Grup 4:

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies