Institut La Plana, Vic

ins plana ae09 13

PRECINEMA I FABRICACIÓ DIGITAL

Institut La Plana, Vic
2n d’Educació Secundària

Docents implicats: Josep Alemany Ylla i David Vila Bou
Assessorament: Marià Dinarès, David Oliva i Arnau Vernis
Alumnes que hi participen: 80

Sessió 1: Presentació del projecte. Formació de grups de 4 alumnes. Assignació de rols de grup i creació d’un blog tipus blogspot com a eina de treball. Inici del treball d’investigació sobre el precinema.

Sessió 2: Estudi per part de tots els grups d’un primer enginy, el taumatrop. Es busca informació històrica i informació de com realitzar-ne un. Es dissenya un model de la base amb mides concretes amb el programa Sketchup. Es dissenya també per part de cada grup el joc de dues imatges que integren el taumatrop.

Sessió 3: S’imprimeixen les bases circulars durant la setmana i, en aquesta sessió, ja es pot fer el muntatge final per part de cada grup del seu taumatrop. Es realitzen fotografies i un vídeo on veiem en funcionament aquest primer objecte que treballem del precinema. Es penja la informació al blog.

Sessió 4 i 5: Cada grup tria un invent del precinema: zootrop, praxinoscopi, fenaquistiscopi, flip bouk rotary, llanterna màgica, altres joguines. Cal buscar informació de l’objecte: inventor, funcionament, etc., i un vídeo de com fabricar-lo. Dibuixar-ne un croquis i pensar les mides que tindrà. Dibuixar amb Sketchup les peces que formen l’objecte, a partir dels croquis realitzats. L’alumne que té el rol d’artista en el grup, ha de començar a pensar en la seqüència animada i el secretari ha de seguir fent el documentat del projecte.

Sessió 6: Aprenem la part tècnica del funcionament de la impressora 3D i juntament amb els professors realitzem els fitxers d’impressió i posem a imprimir l’objecte dissenyat.

Sessió 7: Ja disposem d’objectes impresos, tenim dos flipbook rotary, un praxinoscopi, 2 zootrops, 2 fenaquistiscopis. Cada un dels grups es posa a acabar els elements dibuixats que voldrem posar en moviment. Fem proves i realitzem vídeos de com funciona cada un dels objectes. Ho deixem documentat al blog de cada grup.

Sessió 8: Per part dels professors es realitza una explicació del programa d’edició de vídeo Openshot. Després d’una posada en comú es proposa que cada grup realitzi un vídeo del funcionament de l’aparell que ha realitzat. S’utilitzaran dues càmeres simultàniament, una càmera gravarà les imatges de l’objecte en moviment i l’altra un primer pla de la cara de l’espectador, on volem veure quina reacció i l’expressió de la cara que li produeix la ficció produïda per les imatges en moviment. (Aquesta part final no l’hem pogut realitzar degut al tancament de l’Institut).

ins plana ae09 01
ins plana ae09 02
ins plana ae09 04
ins plana ae09 05
ins plana ae09 10
ins plana ae09 11
ins plana ae09 13
ins plana ae09 14
ins plana ae09 15


caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies