Escola Dr. Joaquim Salarich, Vic

salarich ae09 02

DARRERE LA MÀSCARA

Escola Dr. Joaquim Salarich, Vic
Cicle Superior d’Educació Primària

Docents implicats: Anna Soler Muxach i Anna Subirachs Mata
Assessorament: Bruna Dinarès, Teresa Font i Jordi Lafon
Alumnes que hi participen: 18

Darrere la màscara és un projecte portat a terme amb els alumnes de cicle superior d’Educació Primària. Ens ha donat l’oportunitat de treballar diferents aspectes de l’àmbit lingüístic, d’expressió artística i d’Educació en Valors, principalment.

A partir de la paraula ficció, els alumnes han creat aquell món imaginari que els agrada, que els fa sentir bé, que els ajuda en moments difícils, que els relaxa i, en definitiva, aquell món que voldrien que s’acostés a la realitat.

Han creat, planificat i construït aquesta producció artística a partir de diferents tècniques pictòriques.

Dins d’aquell món imaginari, cadascú hi ha imaginat un personatge. Aquest personatge l’han anat construint i definint a mesura que han descobert i conegut el seu propi JO. Han descobert que l’ajuda dels companys és imprescindible per poder- se conèixer a ells mateixos. Han portat a terme diferents dinàmiques que els han ajudat a reflexionar sobre les seves qualitats, definir-les, interpretar-les i acceptar-les o intentar-les modificar.

De tot el que han après han pogut donar vida al personatge que s’ha anat definint i acostant a la seva pròpia identitat.

Han decidit crear el personatge a partir de modelar una màscara de guix. Han creat les màscares ells mateixos, amb l’ajuda dels companys i les han pintat i decorat lliurement, utilitzant diferents tipus de materials, pintures, incrustacions... Finalment han fet viure el personatge al so de la música. Cada un d’ells ha exterioritzar a partir de l’expressió corporal el seu Jo, darrere la Màscara.

Amb aquest projecte, han après a treballar amb diferents tècniques i elements propis de l’expressió artística.

A expressar-se a partir del cos, la música i el moviment.

A trobar el gust en crear la seva pròpia producció artística.

A exterioritzar sentiments i emocions i compartir-los en grup.

A entendre l’art com un camí per poder-nos expressar sense paraules.

A adonar-se que a vegades, la realitat i la ficció no estan tan lluny.

salarich ae09 01
salarich ae09 02
salarich ae09 03
salarich ae09 04
salarich ae09 05
salarich ae09 06
salarich ae09 07
salarich ae09 08
salarich ae09 09
salarich ae09 10
salarich ae09 11
salarich ae09 12
salarich ae09 13

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies