Centre de Formació d’Adults Montseny, Vic - Instrumental 1, 2 i 3

montseny ae09 07

BOTIGA D’OBJECTES (IM)POSSIBLES

Centre de Formació d’Adults Montseny, Vic
Instrumental 1, 2 i 3 (alumnes amb procés d’alfabetització i aprenentatge de la llengua catalana)

Docents implicats: Marta Masana, Montse Maestre, Mar Rodríguez, Rosa Sambola, Jordi Sedó i Aida Viñas.
Assessorament: Bruna Dinarès, Teresa Font i Jordi Lafon
Alumnes que hi participen: 148

El nostre projecte neix de combinar la Ficció com a proposta artística amb l’eix temàtic que vam estar treballant durant el 2n trimestre: anem a comprar!

En aquest sentit, l’equip de mestres va començar a planificar un projecte artístic que inclogués la creació de quelcom físic que pogués ser comercialitzat. Preteníem que a més de treballar la creació artística amb els nostres alumnes aquests poguessin utilitzar les seves creacions per practicar situacions comunicatives que es donen quan es va a comprar.

Per tal de complir amb aquests dos objectius que ens vam proposar (practicar la llengua oral front una situació comunicativa concreta i posar en pràctica les habilitats artístiques dels nostres alumnes) vam servir-nos d’alguns autors que treballen a partir d’objectes impossibles: Gabriel Sanz, Giusseppe Calarusso, Jacques Calerman, Chema Madoz i Jaime López Molina. Es van presentar aquests autors als alumnes, així com també, vam ambientar l’escola perquè els servís d’inspiració. Tot plegat, anava encaminat a que els nostres alumnes, amb el guiatge i el nostre acompanyament, es sentissin artistes per uns dies tot creant objectes impossibles que servissin per fer coses extravagants. Després es crearia una botiga amb els objectes creats i s’utilitzaria aquest espai per treballar la llengua oral.

montseny ae09 01
montseny ae09 02
montseny ae09 03
montseny ae09 05
montseny ae09 06
montseny ae09 07
montseny ae09 09
montseny ae09 10
montseny ae09 11
montseny ae09 13
montseny ae09 14
montseny ae09 16
montseny ae09 17
montseny ae09 18
montseny ae09 19

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies