ENTORN | 2011-2012

INSTITUT LA ROCA DEL VALLÈS

EL MEU MOLÍ DE VENT
2n d'Educació Secundària

Docents implicats: Glòria Serra
Alumnes participants: 42 alumnes

Aquest és un projecte d’investigació i recerca combinat amb una mirada artística i creativa on l’objectiu principal és que els alumnes vegin l’aplicació pràctica de la geometria i la seva utilitat quotidiana a través de la construcció de molins de vent en cartolines de colors diversos. És un treball per realitzar en grup i com a finalització de tot l’apartat de geometria plana. És important destacar que en aquest treball els alumnes treballen amb autonomia acompanyats al llarg del seu procés d’aprenentatge per la professora de Visual i plàstica que a partir de les necessitats que van sorgint presenta preguntes, possibilitats d’espais on cercar informació, etc.

En la seva primera fase els alumnes han d’investigar què és un molí de vent, quina era i és actualment la seva funció, a on podem trobar actualment molins de vent, i principalment quants hi han hagut a la Roca del Vallès i si encara en queda algun, etc.

La segona fase és el treball de camp, on els alumnes han de bellugar-se pel poble i preguntar a veïns, pagesos, casals d’avis, etc.

La tercera fase consisteix en construir molins a partir d’uns exemples proposats a classe. I inventar-ne un de propi a partir de tot el que han descobert i experimentat.

La quarta fase: presentacions públiques dels treballs (power point, i maquetes)

Cinquena fase: Parlar de Land Art i dibuixar propostes per acabar realitzant una instal·lació artística amb tots els molin realitzats.

AE01 la Roca 01
AE01 la Roca 02
AE01 la Roca 03
AE01 la Roca 04
AE01 la Roca 05
AE01 la Roca 06
AE01 la Roca 07
AE01 la Roca 08
AE01 la Roca 09
AE01 la Roca 10
AE01 la Roca 11
AE01 la Roca 12
AE01 la Roca 13
AE01 la Roca 14
AE01 la Roca 15
AE01 la Roca 16
AE01 la Roca 17
AE01 la Roca 18
AE01 la Roca 19
AE01 la Roca 20
AE01 la Roca 21
AE01 la Roca 22

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies