ENTORN | 2011-2012

ESCOLA VIC CENTRE. VIC

FIGURES GEOMÈTRIQUES A L'ENTORN URBÀ I RURAL

El nostre projecte l’hem enfocat a partir de la identificació de figures geomètriques en l’entorn, ja que és on l’infant les descobreix més significativament. Degut a la ubicació de la nostre escola: el centre de la ciutat, vam iniciar la descoberta en l’entorn urbà i posteriorment vam apropar els alumnes a l’entorn rural que ens ofereix la llera del riu. Vam oferir als alumnes diferents propostes per tal de facilitar la descoberta de formes geomètriques, ja siguin planes o amb volum. Aquestes propostes es van concretar en forma de racons, sortides i altres activitats per tal de complementar el nostre projecte. Primer es va introduir el concepte de les formes en quatre racons diferents. Tot seguit, es va realitzar la sortida a l’entorn urbà on entre tots vam anar identificant les figures que trobarem. Per facilitar-ne la identificació cada alumne portava una fotografia d’un element de l’entorn que representava una forma geomètrica. Hem continuat treballant buscant i dibuixant les formes que hi ha al pati de l’escola i les que vam trobar en la sortida a la llera del riu. Per acabar vam fer una sessió de cloenda tots plegats.

Etapa educativa: Educació infantil

Tutoria:  -UVic- Montsita Rierola

Docents implicats: Anna Casellas, Iraida Cotrina, Cristina Díez, Raquel Escarrà, Mar Peraire i Lluïsa Rosell.

Curs: P3, P4, P5

Alumnes que hi participen: Tots els nens i nenes de P3, P4 i P5

Data d’inici i data final de l’activitat: del 12 d’abril al 17 de maig

Nombre de sessions: 6 sessions

Total d’hores: 12 hores

Descripció procés de treball:

Primerament es va introduir el concepte de les formes en quatre racons (en dues sessions) diferents:

* Construcció: a partir del material “Play Mais”, canyes i plastilina

* Estampació: figures de fusta i bales amb pintura

* Modelatge: amb plastilina

* Projecció: amb peces de fusta, un canó, paper d’embalar i retoladors

Seguidament es va realitzar la sortida a l’entorn urbà on entre tots va anar identificant les figures que ens anàvem trobant. Per facilitar-ne la identificació cada alumne portava una fotografia d’un element de l’entorn que representava una forma geomètrica

Properament continuarem treballant en el projecte buscant i dibuixant les formes que trobem al pati de la nostra escola

Més endavant farem la sortida a la llera del riu i finalitzarem el projecte en una sessió de cloenda.

AE01 VicCentre 01
AE01 VicCentre 02
AE01 VicCentre 03
AE01 VicCentre 04
AE01 VicCentre 05
AE01 VicCentre 06
AE01 VicCentre 07
AE01 VicCentre 08
AE01 VicCentre 09
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies