ENTORN | 2011-2012

COL·LEGI SAGRATS CORS. CENTELLES

EL CONTE EN EL MÓN RURAL 

Aquesta proposta es va realitzar amb el mètode de treball cooperatiu. Per Sant Jordi es van fer contes en equips de treball de 4 o 5 alumnes. Aquestes narracions eren el motiu del nostre projecte. L’objectiu primordial va estar: créixer en l’expressió oral i l'escrita, la millora de la lectura i, també, millorar l’aspecte social de la relació entre els companys del grup. A més, vam gaudir de l’expressió plàstica fent dibuix, murals i titelles. Hem treballat de manera transversal les matèries de Matemàtiques, Llengües, Naturals i Plàstica. La bruixa ha estat el motiu per trobar-nos amb un personatge de conte que ens ha explicat costums, noms de les masies, noms i utilitats de les herbes...

sagratscors_GRUPpetits

Etapa educativa: Educació primària

Curs: 1r i 2n

Tutoria: -FPOFD- Núria Ayats, David Casals i Marta Postigo

Docents implicats: Sussi Aguilar, Eli Aguilera, Juli Agusti, Teresa Codina, Rosa MªDruguet, Concep Vall-llovera i dos alumnes del projecte Arrel : l’Andres i la Berta

Alumnes que hi participen: 38 alumnes de 1r i 39 alumnes de 2n. Un total de 77 alumnes de Cicle Inicial

Data d’inici i data final de l’activitat: del 26 al 30 de març

Nombre de sessions: 2 català + 3 de plàstica + 30 de projecte concret + 1 fí de festa

S’inicia el projecte abans de les dates en l’àrea de català i en l’àrea de plàstica i, a part, es fa la fi de la festa.

Descripció procés de treball:

S’inventen els contes. Es fan els titelles amb paper encolat i pintats en paper de seda. Anem al bosc a buscar el personatge “Un personatge de conte”, la bruixa. La bruixa en explica coses de les bruixes, com també ens diu el nom de les masies d’aquells indrets, ens explica d’utilitat de les plantes que porta en el cistell. Es fan murals del contes i es posen en el guinyol en el moment de fer la representació. Es fa el teatre de titelles repartint els contes en les 2 aules grans, 8 i 9 contes respectivament. Mengem crispetes tot celebrant la fi del projecte.

 

DE PAGESOS A PIRATES

A l’escola preparem cada any un projecte de teatre. Enguany les obres triades han estat: “El tresor del pirata negre” (6è A) de J.M. Benet i Jornet i “La farsa del príncep encadenat” (6è B) l’adaptació de La vida es sueño de Calderón de la Barca. La tasca que hem fet des d’Educació Visual i Plàstica és la creació i realització de tota l’escenografia: decorats, elements d’ambientació, attrezzo, disfresses… d’ambdues obres. Hem implicat en el projecte altres assignatures: Tutoria, Medi Social, Educació Física, Ciutadania i Religió i Informàtica. Hem comptat amb el suport d’Isabel Roma que, de manera voluntària, ha fet de directora de les dues obres; i, també, amb la col·laboració de l’Ajuntament per la cessió de l’equipament del Casal Francesc Macià i la del Sr. Josep Serra en l’apartat d’il·luminació. Així mateix, diferents alumnes de l’escola Colomer van treballat l’entorn històric dels textos i les possibilitats de caracterització,  documentació que es van materialitzat al servei de l’obra.

Grup_sagCorsCent

Etapa educativa: Educació primària

Curs: 

Tutoria: -FPOFD- Núria Ayats, David Casals i Marta Postigo

Docents implicats: Tere Roma Viñets (tutora 6è A i mestra d’E.V.P.) Eva Chiva Vicente (tutora de 6è A) Gemma Matavera (mestra d’Ed. Física) Isabel Roma (directora de teatre) Anna Colomer (directora de l’escola Colomer)

Alumnes que hi participen: 23 alumnes de 6è A i 23 Alumnes de 6è B

Descripció procés de treball:

- A partir de gener i amb un ritme d’una hora a la setmana, s’ha anat fent l’assaig de l’obra escena per escena, aquest segon trimestre seran com a mínim de dues h/set.

- Com que les podem situar en el mateix o semblant espai de temps (s. XVII i Edat Moderna) des de Medi Social estudiarem aquesta època. Vàrem veure la pel·lícula “1492”.

- Des d’EVP, veiem l’Art durant el Renaixement i el Barroc (sobretot l'estudi de la perspectiva, el cos humà i les vestimentes...)

- Treballem en l'estudi individual dels trets del personatge i la seva caracterització. Els nens i nenes acaben dibuixant-se disfressats.

- Fem el projecte de decorats per a les escenes, consensuant què hi sortirà i com. Primer individual i després en grup.

- Realitzem un mural visual per tal que ens ajudi en la realització definitiva.

- Ens visiten l'equip d'AE art i escola, David Casals i Marta Postico a l’escola i ens ajuden a orientar-nos.

- Finalment, realitzem la proposta definitiva dels decorats i de les disfresses.

AE01 SagratCor Centelles 6e 01
AE01 SagratCor Centelles 6e 02
AE01 SagratCor Centelles 6e 03
AE01 SagratCor Centelles 6e 04
AE01 SagratCor Centelles 6e 05
AE01 SagratCor Centelles 6e 06
AE01 SagratCor Centelles 6e 07
AE01 SagratCor Centelles 6e 08
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies