Skip to main content

CAOS | 2016-2017

ESCOLA SENTFORES. VIC

images\/29_AE06_Sentfores_3r_cap.jpgDESCOBRIM EL CAOS

Etapa educativa: 3r d’Educació Primària
Docents implicats: Mònica Centelles, Núria Daví i Rosa M Guerrero
Assessorament: David Casals i Marta Postico
Alumnes que hi participen: 46
Temporització: un mes i mig

Aquest projecte ens ha permès gaudir amb diversos materials d’una manera creativa, sempre procurant experimentar.

Com a referents hem fet servir els exemples de la presentació inicial d’aquest any i també el programa 6/12 de ciències naturals.

Les principals àrees de treball han sigut medi natural, medi social, llengua catalana amb les TIC, expressió corporal amb educació física i educació visual i plàstica.

Podem dividir els diversos treballs en 5 grans temes:

Jocs i joguines: hem iniciat el treball amb joguines. Hem observat amb precisió quina sensació ens produeix el desordre, el no saber què és, què significa i com establir un criteri, un ordre. El material eren bales, peces de Lego i pals de Mikado. L’activitat es realitzava en grupets de 4 o 5 nens i nenes.

Recull de fotografies sobre el caos i desfer una imatge: l’activitat es plantejava com un treball de camp, buscaven fotografies on es reflectia el caos, el que ells reconeixien com a caos o els hi provocava un caos. Això ens va permetre establir un diàleg sobre les imatges que triaven.
Què és? Què deu passar? Per què sembla un caos? Es va arribar a conclusions a partir de les observacions i es va realitzar un mural.
Seguidament es va plantejar a la inversa. Provocant el caos en una imatge.

Arrel del treball anterior es van fer propostes per reflectir el caos amb color, amb materials com: ceres toves, aquarel·les, guixos, puntes de ceres dures, pintures, etc.
També es van elaborar petites maquetes amb plastilina d’espais naturals. Es va triar la maqueta del volcà com a representació del caos.

Treball del nom: a l’hora d’informàtica es dóna la possibilitat de fer un joc amb el seu nom, provocar un caos amb el nom. S’obtenen resultats sorprenents. Podem comparar el nom amb el treball que realitzen els més petits de P3.

Expressió corporal: en les sessions d’educació física, es planteja una activitat d’expressió corporal. Simular unes seqüències amb el propi cos i amb els dels companys, que recordin a una màquina, per mitjà de moviments repetitius. Una inesperada intervenció provoca el caos.

Imants: després de descobrir la força magnètica realitzant diverses activitats. Arriben a la conclusió que el que ens sembla un caos no ho és, ja que l’ordre ens el dóna la força magnètica. Al final es realitzen petites escultures amb imants i peces d’escriptori.

AE06 Sentfores 3r 01 BR
AE06 Sentfores 3r 03 BR
AE06 Sentfores 3r 04 BR
AE06 Sentfores 3r 05 BR
AE06 Sentfores 3r 06 BR
AE06 Sentfores 3r 08 BR
AE06 Sentfores 3r 10 BR
AE06 Sentfores 3r 12 BR
AE06 Sentfores 3r 13 BR
AE06 Sentfores 3r 15 BR
AE06 Sentfores 3r 16 BR
AE06 Sentfores 3r 17 BR


caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies