Skip to main content

CAOS | 2016-2017

ESCOLA GUILLEM DE MONT-RODON. VIC

images\/22_AE06_Montrodon_6e--_cap.jpgESCOLTEM EL CAOS

Etapa educativa: 6è d’Educació Primària
Docents implicats: Mercè Daví, Elisa Minchillo i Miquel Àngel Moruno.
Assessorament: Jordi Lafon
Alumnes que hi participen: 52
Temporització: 15 hores repartides en 7 sessions de diferent durada

Escoltem el caos s’ha treballat des de la vessant plàstica i l’àrea de llengua.

Després de plasmar individualment què era el caos, s’ha representat plàsticament amb diferents tècniques. La importància l’ha pres la reflexió que hem recollit en diferents gravacions.

Caos 1: fem un treball de coneixements previs explicant i representant el caos totseguint unes pautes: Pensar què és el caos per a nosaltres, pensar com l’hem representat i perquè d’aquesta manera i resumir-lo en una sola paraula.

Caos 2: recull de les paraules i posada en comú. Ens en surten: desordre, destrucció, por, terror, desolació, soroll, bogeria, volcans, desastre, classe...
Visualització d’un power point amb obres d’art que representen el desordre.
Creació d’una obra amb diferents materials: pintures, càmera de fotos... Individual o col·lectiva. Ens adonem que han sortit obres amb volum, planes, audiovisuals...

Caos 3: oferim diferents ambients amb materials diversos: diaris, clips, espaguetis, fotos, llanes, fang, coberts i gots de plàstic, taps, botons, pots de vidre, postals...
Els alumnes trien l’espai on volen anar a crear. S’inicia el treball des de la reflexió i creació individual, després s’hi posa títol i es prepara una exposició sobre la creació. Observen la resta d’obres creades pels companys i opinen sobre una, la que els hagi fet sentir una emoció. I finalment exposen la seva obra davant dels altres: no valorarem el resultat de l’obra en sí, sinó la reflexió que han fet.

Caos 4: exposició oral del seu projecte davant de la classe.

Caos 5: llegim un poema de la primavera de Núria Albó i ens fixem amb la flor. En mirem diferents models, la dibuixem primer amb una mà, després amb l’altra, després amb la mà lligada amb la d’un company i finalment amb les 4 mans dels membres de la taula lligades. Reflexionem sobre el què ha passat i com ens hem sentit de forma escrita.

Caos 6: escrivim un petit text a partir de l’obra creada durant la sessió 4. Gravem individualment la reflexió de cada alumne, un darrere l’altre, i després totes les reflexions alhora.

Caos 7: retallem paraula per paraula el text fet a la sessió anterior. Barregem totes les paraules, les agafem d’una a una i les enganxem en un full creant un poema dadaista (fixant-nos en Tristan Tzara). Gravem a cada alumne llegint el seu poema dadaista.

Després, tornem a escriure cadascun dels textos en una tira llarga d’un metre de paper, que teixim creant una composició d’un metre de llarg per un metre d’ample, representant d’una manera tangible i plàstica l’àudio creat en la sessió 6.Més imatges: Àlbum de fotos

Gravacions:

Caos 1: Gravació individual de cadascuna de les reflexions dels alumnes sobre el caos.

Caos 2: Gravació de cadascuna de les reflexions dels alumnes sobre el caos llegint tots alhora.

Caos 3: Gravació individual de cadascun dels poemes que han elaborat els alumnes seguint el mètode dadaïsta.
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies