CAOS | 2016-2017

ESCOLA DOCTOR JOAQUIM SALARICH. VIC

images\/18_AE06_Salarich_cap.jpgEL CAOS

Etapa educativa: 6è d’Educació Primària
Docents implicats: Marina Sabatés i Cristina Solà
Assessorament: Paquita Clot i Teresa Font
Alumnes que hi participen: 50
Temporització: de gener a abril

Vam començar amb una activitat per tal que els alumnes descobrissin què és el caos. Vam col·locar-nos en grups i els vam repartir una bossa amb materials diversos (paper, fils, taps, suro...). La consigna era ordenar el caos. Cada grup va buscar el seu ordre i ho van explicar als companys. Vam poder veure que l’ordre és diferent per tothom.
A continuació, vam elaborar una pluja d’idees a partir de la pregunta: “Què és el caos?” Van sortir moltes coses, però la més repetida era ells mateixos, la classe. Així que vam decidir que intentaríem expressar artísticament aquest caos interior que tots portem a dins, encaminant als alumnes a trobar l’ordre en les petites coses.

Activitats:

Del caos geomètric a l’ordre: a cada sessió realitzàvem un dibuix de línies i figures poligonals. Cada alumne feia una línia o figura i després passava el seu dibuix al company, així fins a passar per tots els companys de classe. El resultat era un caos. A la segona sessió vam intercanviar el dibuix sis vegades. A la tercera, dues vegades i a l’última, cada alumne feia la seva línia o figura. Passàvem així del caos a l’ordre. Per acabar els dibuixos vam utilitzar diferents tècniques: ceres, aquarel·les, tinta i fang. Com que els alumnes cada vegada se sentien més lliures experimentant amb el caos, el resultat visual passava de l’ordre al caos.

El caos i l’ordre del nostre entorn: vam sortir a passejar pel barri de la nostra escola amb la consigna de trobar el caos i fotografiar-lo. Després de realitzar una sèrie de fotografies vam imprimir-les i vam crear un collage representant el caos.
En una segona sortida vam intentar trobar l’ordre i fotografiar-lo per poder realitzar un collage representant l’ordre del nostre entorn.

Reflexió interior del caos i l’ordre: vam expressar en carbonet el caos interior. Vam fer el mateix amb l’ordre, i finalment vam fer una composició on es va reflectir el caos i l’ordre.

Activitat final. Creem un caos conjunt i després busquem-hi l’ordre: vam enganxar en una base de paper 50 fulls quadrats, on els alumnes hi expressaven el caos utilitzant diferents tècniques. Un cop acabat, el vam exposar. Després, vam repartir a cada alumne un dels fulls de paper. Cadascú va haver de trobar algun ordre en aquell tros de caos i representar-lo en un full en blanc. Després vam ordenar les seves representacions d’ordre comparant-les amb el caos conjunt. Vam trobar així, l’ordre en el caos.

AE06 Salarich 01 BR
AE06 Salarich 02 BR
AE06 Salarich 03 BR
AE06 Salarich 04 BR
AE06 Salarich 05 BR
AE06 Salarich 06 BR
AE06 Salarich 07 BR
AE06 Salarich 08 BR
AE06 Salarich 09 BR
AE06 Salarich 10 BR


Vídeo: ">

Blog: http://elblogdesise2016-2017.blogspot.com.es/2017/03/projecte-dart-i-escola.html
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies