CAOS | 2016-2017

ESCOLA ANDERSEN. VIC

images\/16_AE06_E-Andersen_EI_cap.jpgL'ART I EL CAOS

Etapa educativa: Educació Infantil
Docents implicats: Helena Bover, Marian Cañas, Anna Coma, Pilar Costa, Andrea García, Imma Gisbert, Conxi Jiménez, Judit Moruno, Laura Ordeig, Judit Santanach, Clara Seguranyes, Mariona Vilà i Marta Vilà.
Assessorament: Pep Padrós
Alumnes que hi participen: 178
Temporització: 5 sessions de 45 min

S’han fet 10 grups heterogenis de 17-18 alumnes dels tres nivells d’Educació Infantil. S’han proposat 5 activitats diferents, desdoblades, que s’han dut a terme de manera simultània. Tots els alumnes han participat de totes les activitats.
Aquestes propostes s’han realitzat en cinc espais diferents de l’escola: el gimnàs, el pati, les aules de multiusos i música i quatre aules ordinàries.

Totes les activitats proposades inclouen continguts relacionats amb les tres àrees del currículum d’educació infantil que s’han treballat de manera transversal.

- Experimentació del caos amb el propi cos a partir de la música, el moviment, la manipulació de diferents materials…
- Creació artística a partir de la proposta de diferents materials.
- Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.
- Ús dels propis coneixements matemàtics per al desenvolupament de les activitats: classificació de materials, relacions espacials, moviment oscil·latori de pèndols i bales...
- Interrelació entre els alumnes dels diferents nivells.
- Experimentació i verbalització de les sensacions que ens produeixen les situacions caòtiques, dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres.

Activitats realitzades:

1. Traces regulars, traces caòtiques: els alumnes han pogut experimentar i realitzar creacions a partir de diferents pèndols dels quals hi sortia pintura o sal, observant-ne els moviments oscil·lants i intervenint per tal de modificar-los. També han experimentat què passa quan posem pintura dins d’una caixa i fem córrer bales per sobre.

2- Moviment lliure, caos o no caos: a partir de rotlles de paper de vàter distribuïts per la classe i penjats del sostre, tots a l’abast dels infants, han tingut la possibilitat de fer creacions pròpies al ritme de la música.

3- Les caixes i el caos: hem ofert moltes capses de cartó de diferents mides apilades amb les quals podien fer el què volguessin, excepte enfilar-s’hi.

4- Creem manipulant el caos: els alumnes han pogut manipular diferent tipus de material prèviament classificat, barrejar-lo i experimentar lliurement: taps, robes, anelles de fusta, elements naturals com ara pinyes, branquillons...

5- Sentint el caos: dins d’aquesta activitat se n’han proposat dues de simultànies. En la primera, agrupats per parelles, un tenia els ulls tapats i l’altre el dirigia a l’hora de dibuixar sentint la música. Després s’intercanviaven els rols. En la segona, els nens/es es trobaven a l’aula la taula d’un restaurant molt ben parada amb diversos materials (plats, petxines, mongetes, pasta, pintura, fang…), durant la sessió els infants realitzaven les seves pròpies creacions.

AE06 Andersen 02 BR
AE06 Andersen 04 BR
AE06 Andersen 05 BR
AE06 Andersen 06 BR
AE06 Andersen 07 BR
AE06 Andersen 08 BR
AE06 Andersen 09 BR
AE06 Andersen 10 BR
AE06 Andersen 11 BR
AE06 Andersen 12 BR
AE06 Andersen 13 BR
AE06 Andersen 16 BR
AE06 Andersen 17 BR


Vídeo: https://drive.google.com/file/d/0BznywlELdcnueWVkV2xCa2cyS3c/view?usp=sharing

Més imatges: https://drive.google.com/drive/folders/0BznywlELdcnuSHNiNjJQVUh0cGM?usp=sharing

Diari d'aula: https://drive.google.com/file/d/0BznywlELdcnueGhiUnZ6S1hhdkU/view?usp=sharing

Treballs dels alumnes: En el nostre projecte, tal com hem dit, ens hem basat en l’experimentació del caos donant molta importància al procés i no tant al resultat final, tot i així aquests són els resultats d'algunes de les sessions: https://drive.google.com/drive/folders/0BznywlELdcnuRnBRODk2V0FkRFU?usp=sharing
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies