BUIT | 2015-2016

ESCOLA DE RELLINARS. RELLINARS

EL BUIT

Nivell educatiu: Tota l’escola. Educació Infantil i Primària
Docents implicats: tots. Maria Balsach, Marta Baqué, Irene Barnaus, Maria Casanovas, Alba Freixas, Xavi Geis, Àngels Sancliments, Soraya Torres i Núria Vilanova.
Assessorament: Laia Ramos.
Alumnes que hi participen: 84

Aquest projecte és fruit de tot un procés de reflexió i creació sobre la idea del buit.

No ha estat un procés fàcil, el resultat de cada un dels camins recorreguts per cada grup de treball son diversos però tots persegueixen el mateix, poder entendre un concepte tant abstracte a l’hora de materialitzar-lo.

Aquest curs hem arribat a cinc projectes resultants, quatre dels grups d’alumnes i un cinquè element realitzat a partir d’una proposta sorgida a una de les converses amb les famílies.

El buit de ... Rellinars
Hem fet quatre fotografies del nostre poble que, com a grup, ens han fet pensar sobre el buit. Posant i traient la tapa transparent es pot entendre la idea de com s’omplen els espais i com ens agradaria trobar-los.

Emmarquem el buit
Com que la idea de buit ens suggeria absència, les nostres produccions estan basades en diferents tipus de mancances: estòmac buit, el cap buit,buit de llum, buit de temps.

El bosc buit
Després de documentar-nos i de fer diferents activitats per representar el buit, a través d’una conversa vam anar dibuixant el “nostre buit” on algunes de les idees proposades hi tinguessin cabuda. Així doncs, vam decidir fer un bosc buit utilitzant diferents tècniques i/o materials on tots junts transmetessin sensació de buidor.

Doble buit
Després de parlar-ne molt vàrem arribar a la conclusió de fer una caixa buida plena d’objectes buits. La proposta de caixa va sortir a partir de diferents esbossos i se’n va fer una tria a partir d’una votació.

Els diferents objectes buits es van anar realitzant utilitzant diferents materials sempre tenint molt clar que representàvem el buit.

AE05 Rellinars BoscBuit 01br
AE05 Rellinars BoscBuit 02br
AE05 Rellinars BoscBuit 03br
AE05 Rellinars BoscBuit 04br
AE05 Rellinars BoscBuit 06br
AE05 Rellinars BoscBuit 07br
AE05 Rellinars BoscBuit 09br
AE05 Rellinars BoscBuit 11br
AE05 Rellinars BoscBuit 12br
AE05 Rellinars BoscBuit 14br
AE05 Rellinars DobleBuit 02br
AE05 Rellinars DobleBuit 03br
AE05 Rellinars DobleBuit 04br
AE05 Rellinars DobleBuit 05br
AE05 Rellinars DobleBuit 06br
AE05 Rellinars DobleBuit 07br
AE05 Rellinars DobleBuit 08br
AE05 Rellinars DobleBuit 11br
AE05 Rellinars DobleBuit 13br
AE05 Rellinars DobleBuit 14br
AE05 Rellinars DobleBuit 15br
AE05 Rellinars Emmarquem 06br
AE05 Rellinars Emmarquem 07br
AE05 Rellinars Emmarquem 10br
AE05 Rellinars Emmarquem 11br
AE05 Rellinars Emmarquem 12br
AE05 Rellinars RellinarsBuit 01br
AE05 Rellinars RellinarsBuit 08br
AE05 Rellinars RellinarsBuit 10br
AE05 Rellinars RellinarsBuit 12br
caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies