Skip to main content

Experiències Maleta del Buit

El buit interior

Centre: Servei d’Intervenció Socioeducativa – Centre Obert “La Caseta del Guarda”, de l’Ajuntament de Vic.
Població: Vic
Educadors/es: Àurea Carós, Judit Galbany, Gerard Torrent, Laura Icart i Laura Vilà.
Cicle / Grup:
1a sessió: infants de 9 a 12 anys
2a sessió: infants de 6 a 9 anys
Número d’alumnes:
1a sessió: 6
2a sessió: 8

Explicació del projecte:
La programació anual d’activitats i la tasca grupal del nostre servei es desenvolupa a partir de l’aplicació de diferents programes socioeducatius, un d’ells el psicosocial. Per tant, hem emmarcat l’activitat de la maleta pedagògica dins d’aquest programa, per tal de lligar-ho amb el treball que ja fem de les emocions, creant espais on treballem aquest aspecte en clau de joc i tècniques d’autoconeixement.
La maleta en serveix per complementar part del nostre treball, enfocant el tema del buit des d’una perspectiva més intangible, a partir del buit interior i del sentiment de mancança o pèrdua.

Materials utilitzats:
- Tisores
- Targetes per elaborar el mapa conceptual
- Peces d’espuma
- Càmera de fotos

Temps:
1 hora

Descripció breu de l'activitat:

1a sessió amb els infants de 9 a 12 anys:


Es fa una primera posada en comú del tema del buit per tal que tots els infants en tinguin un mínim de coneixement del concepte. S’explica que aquesta paraula pot tenir més d’un significat i els propis infants van explicant aquests.
Posteriorment es comença a crear el mapa conceptual. Es posa només la paraula BUIT al centre del paper de mural i ells mateixos comencen a col·locar les diferents targetes amb les imatges i els diferents significats. Entre ells van debatent el perquè posen cada imatge al costat dels diferents significats i l’educadora va seguint el debat i fent preguntes en relació a les decisions que van prenent. Aquests van justificant la construcció del mapa conceptual.
Una vegada s’han acabat de col·locar les imatges i els conceptes es treuen i es dibuixa al paper del mural el que hi havia.
Seguidament se’ls dóna tres trossos d’escuma i es demana als infants que durant 5 minuts individualment pensin què és per ells el buit i en moments que hagin sentit aquest sentiment. Una vegada ha passat aquest període de temps se’ls demana que en silenci construeixin la figura que per ells representa el buit.
Finalment per tancar l’activitat cada infant mostra a la resta la figura que ha realitzat i el significat que té.


2a sessió amb els infants de 6 a 8 anys:


Es posen a la vista dels infants totes les imatges i dibuixos suggerents a diferents aspectes i conceptes que es poden relacionar amb el camp semàntic de la paraula buit. Es retiren del joc les peces amb conceptes més abstractes tenint en compte l’edat dels participants. Es fa de la manera més senzilla possible perquè entenguin el concepte del buit.
Deixem un minut de temps perquè cada nen/a observi les imatges. Es demana que cadascú agafi les dues imatges que més i cridin l’atenció
Es posa la peça amb la paraula “buit” al centre de la taula.
Cada nen/a deixa la imatge o dibuix que ha seleccionat i la col·loca al costat de la paraula “buit”. En aquest moment comenta i justifica la seva elecció. Els infants creen un debat en relació al buit que sentim a dins nostre davant de determinades situacions que ens entristeixen, i posen exemples de diferents situacions viscudes que els han provocat aquest sentiment. Es parla de com es manifesta aquest sentiment, perquè es produeix, com el podem detectar, quins mètodes de canalització existeixen, com podem compartir el buit...
Finalment, després d’aquesta reflexió, es reparteixen dues peces d’espuma a cada infant. La consigna que es dona és que han de crear de forma individual una figura que il·lustri o representi el buit del qual hem parlat.
Finalment, es posen en comú i cada nen/a comparteix amb la resta la seva representació i el motiu pel qual està inspirat en el concepte del buit emocional.

Comentaris:

Activitat que ens resulta molt útil per complementar el treball que ja portem a terme al servei relacionat amb lesemocions. Ens serveix per fer un viatge a l'interior de cadascú de nosaltres per conèixer millor quines emocions tenim i com es manifesten, aquesta vegada, centrant-nos amb el tema del buit.

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies