CONVOCATÒRIA AE10. CURS 2020-21

sagrat cor ae09 07 brEl programa és una iniciativa del Centre de Recursos Pedagògics d'Osona i d' ACVIC Centre d’Arts Contemporànies, i hi col·laboren persones de les següents entitats i institucions: el Col·legi d'Arquitectes, Delegació d'Osona, l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, l'Escola d'art de Torelló, H. Associació per a les Arts Contemporànies, Katacrack, Pakdart, la Universitat de Vic i persones a títol individual.

És per tant una iniciativa que estableix una xarxa de col·laboracions entre diferents institucions que treballen des de l'àmbit de l’art i l'educació, conjuntament amb centres educatius.

És un programa amb un doble objectiu:

 • Promoure i donar valor de la presència de l’art a l’escola. Mostrar els projectes/treballs que es realitzen en els centres.
 • Establir una xarxa de col·laboració entre diferents entitats del món de les arts i els centres educatius que doni suport als docents que vulguin desenvolupar un projecte transversal.

Què us proposem?

 • La realització d'una pràctica artística sobre el concepte "El joc".
 • Una temàtica àmplia que pot partir de propostes diverses > veure referents
 • Utilitzant qualsevol mitjà: vídeo, fotografia, pintura, dibuix, escultura, instal·lació... i en relació també amb altres arts com publicitat i disseny, noves tecnologies de la imatge, cinema, arquitectura, etc...
 • També ho podeu plantejar com un projecte interdisciplinar que es treballi des de diferents àrees i/o matèries.
 • Compartir entre els docents el procés de treball en una jornada d'intercanvi d'experiències
 • Jornada de presentació del projecte per part dels alumnes del centre a altres centres.
 • Exposició col·lectiva dels projectes artístics a càrrec d'un comissariat a ACVIC Centre d'Arts Contemporànies de Vic

I com a novetat us proposem fer-ho:

 • En relació amb un altre centre educatiu. Es tracta de compartir el procés de treball entre els alumnes dels dos centres.

Aquesta opció és optativa i si és del vostre interès cal especificar-ho en el moment de fer la inscripció.
L'equip de coordinació organitzarà les parelles de centres segons les sol·licituds que es rebin en fer la inscripció.

 • Suport per part de l'equip assessor: Com en les anteriors edicions, els assessoraments seran en grups de treball compartit d’uns 5 o 6 centres segons l’etapa educativa.
  Les trobades seran telemàtiques.

S’ofereix la possibilitat que els centres educatius sol·licitin un assessorament “a la carta” després d’haver assistit a la primera trobada de treball, en el cas que sorgís alguna necessitat específica durant el procés de treball.
Caldrà contactar amb ACVIC per fer la petició i l’equip de coordinació posarà en contacte el centre educatiu amb un assessor determinat. Això no treu que s’haurà d’assistir a totes les trobades grupals.

Compromisos del centre i del professorat participant:

 • Assistència a les reunions de presentació, coordinació i tutoria.
 • Creació d'un projecte i d’un producte final
 • Documentar el projecte
 • Participar a les jornades de presentació adreçades als alumnes.
 • Participació a les jornades d’intercanvi entre alumnes i mestres
 • Demanar i lliurar als responsables del projecte els drets d'imatge dels alumnes.

CALENDARI:

Inscripcions: del 10 al 17 de setembre.
Podeu fer-la a partir d'aquest enllaç: INSCRIPCIONS

Presentació inicial de l'edició ART I ESCOLA 10 - EL JOC
Dijous 1 d'octubre a les 17:30
Conferència entorn a la temàtica i distribució dels assessoraments.
Inici del treball a les aules

Assessoraments / tutories

1r assessorament - Setmana del 12 d'octubre

2n assessorament - Setmana del 18 de gener

3r assessorament - Setmana del 15 de març

* Recordeu que s’ofereix la possibilitat que els centres educatius sol·licitin un assessorament “a la carta” després d’haver assistit a la primera trobada de treball, en el cas que sorgís alguna necessitat específica durant el procés de treball.

Finalització dels projectes i entrega del material per a l'exposició col·lectiva
Del 13 al 16 d'abril- Tancament dels projectes i entrega material
Entrega de la documentació del projecte i llistat del professorat que hi ha participat

Jornada alumnes - presentació dels projectes
Del 13 al 16 d'abril
Les presentacions dels projectes per part de l'alumnat seran online. Una trobada virtual entre grups de les diferents escoles, per nivells educatius.

Inauguració de l'exposició
Dijous 6 de maig a ACVIC Centre d'Arts Contemporànies de Vic, romandrà oberta fins el 24 de juliol

A la jornada de presentació el dijous 1 d'octubre també us informarem de les activitats de formació entorn a la temàtica d'enguany així com de les activitats i actes previstos per aquesta 10a edició.

Drets d'imatge: És necessari i obligatori demanar els drets d'imatge de tots els alumnes, us facilitem el document que heu de lliurar al CRP d'Osona o ACVic: Document drets imatge


> TEMÀTICA: EL JOC. Text i referents.

*imatge introductòria: Art i Escola 09. Col·legi Sagrat Cor de Vic

caixalogos ae07 horitzontal
© 2011 ART I ESCOLA
Tots els continguts han estat elaborats per les institucions, escoles i persones participants a ART i ESCOLA
Web realitzat per ACVic Centre Arts Contemporànies